ASIANTUNTIJAPALVELUT

Minulla on noin 20 vuoden monipuolinen kokemus kasvatus-, hyvinvointi- ja kulttuurialoilta. Niin hanke- ja työnjohtajan, kouluttajan, ohjaajan ja uutta kehittävän suunnittelijan tehtävistä kuin työryhmien asiantuntijajäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Minulta onnistuu projektin tekeminen ja hallussa pitäminen alusta loppuun asti sekä laajemmat toimintakokonaisuudet yksityiskohtineen. 

Yhteistyö ja verkostojen luominen ovat vahvuuksiani. Painomateriaalin tekeminen muistoksi ja jakoon julkisesti on mahdollista kauttani. 

Erilaiset rahoitushakemukset, raportoinnit, talous- ja henkilöstöhallinto sekä muut toimistotyöt, kuten tiedotus ja sosiaalisen median hyödyntäminen, ovat tuttuja tehtäviä. 

Aasinhattu-tavaramerkki

Julkaisu- ja sanataideansiot

Kuvataideansiot

Yhdistelen eri taiteenlajeja. Tuotan toimintaa ja materiaaleja kulttuurialalle sekä kasvatus- ja hyvinvointityöhön. Mm. luova liike ja musiikki, sanataide ja kirjoittaminen, kuvataide sekä kädentaidot ovat työkalujani.

Olen julkaissut eri kategorioiden kirjoja (11 kpl) ja muuta painomateriaalia runsaasti vuodesta 2006 asti. Näihin kuuluu kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja. Ne ovat kustantamoiden julkaisemia kirjoja, omakustanteita ja erilaisia Aasinhattu-tavaramerkkini yhteistyöjulkaisuja. Olen ollut niissä kirjoittajana, taittajana, kuvittajana ja toimittajana. 

Olen ollut osana asiantuntijatyöryhmien julkaisujen sisällöntuotannossa sekä tekstittänyt Paletti Oy:n kortteja ja muita lahjatavaroita. Myös lehtikirjoittajan tehtävät ovat tuttuja. Artikkeleissa olen erikoistunut henkilökuviin sekä kasvatus-, hyvinvointi- ja kulttuurialan aiheisiin. 

Teen monipuolisesti kuvataidetta ja järjestän taidenäyttelyitä. Taidenäyttelyitä minulla on ollut eri puolella Suomea yhteensä 21 kpl. Näiden lisäksi on kirjoittamisen, kuvataiteen sekä arkkitehtuurin perusopetuksen oppilasryhmieni näyttelyitä, joita olen ollut järjestämässä. 

Olen opiskellut musiikkia ja poikkihuilunsoittoa mm. musiikkiopistossa sekä esiintynyt monipuolisesti näiden opintojen myötä -useita vuosia- kuorossa, orkesterissa, triossa sekä yksin. Takana on myös joitakin vuosia musiikkikesäteatterin näyttelijänä, kuorolaulajana ja orkesterisolistina. Musiikki on aina ollut osa opintojani, työtäni ja harrastuksiani jollain tapaa.  

Minulla on hallussa perusteita graafisesta suunnittelusta, kuvien käsittelystä, kuvapankkien kuvien käytöstä sekä taittamisesta eri ohjelmilla. Painomateriaalien taittaminen ja kuvittaminenkin on siis mahdollista tietyssä määrin ja tietyissä muodoissa.

Olen kehittänyt vuonna 2014 oman Aasinhattu-tavaramerkin. Sen tuotteisiin kuuluvat erilaiset opetus-, ohjaus- ja taidealan tuotteet ja painomateriaalit. Julkaisut ovat mahdollisia myös tämän merkin alla.

Olen toiminut kirjoittamisen, julkaisutuottamisen, kuvataiteen, kädentaitojen ja arkkitehtuurin perusopetuksen opettajana. Luovan liikkeen, tanssin ja musiikin ryhminä olen opettanut lasten satuvoimistelua ja -tanssia musiikkiin, aikuisten ja erityisryhmien luovaa musiikkiliikuntaa. 

Keskustelen mielelläni erilaisista yhteistyömahdollisuuksista kanssani ja Pyhäsalmen Tanssi ry:n kanssa! 

Ota yhteyttä!
Puh. 045 139 5578
tinyhouseoffice@gmail.com 

Yhteistyöterveisin,
Inka Tolonen
Yrittäjä
Toiminnanjohtaja-tuottaja,
Pyhäsalmen Tanssi ry

Ammatillinen opettaja AmO
Erikoistuminen luovuuteen opettajuudessa ja oppimisympäristöissä

Kulttuurituottaja YAMK 
Erikoistuminen kulttuuriympäristön kehittämiseen, palvelumuotoiluun ja talouteen

Liikunnan ja vapaa-ajan KO AMK
Erikoistuminen liikuntapedagogiikkaan,  -suunnitteluun ja -hallintoon

Lapsi- ja perhetyönohjaajan perustutkinto
Erikoistunut ilmaisutaitoihin, kriiseihin ja auttamistyöhön

Ylioppilas

Taiteilija
Kirjoittaminen, kuvataide, kädentaidot, luova liike ja musiikki, taidelajien yhdistely 

Kuvataide
osana ilmaisutaidon erikoistumisopintoja, Vedic Art -perus- ja jatko-opinnot sekä muita kursseja

Kirjoittamisen
perusopinnot ja aineopinnoista kirjoittamisen opettaminen ja terapeuttinen kirjoittaminen, Jyväskylän yliopisto

Musiikki 
Musiikkiliikunnan opinnot tutkinnoissa ja erikoistumisopinnoissa, musiikinteoriaopinnot 3/3, laulu- ja poikkihuiluopinnot mm. musiikkiopistossa

Aasinhattu-tavaramerkin kehittäjä ja omistaja vuodesta 2014. Opetus-, ohjaus- ja taidealan painomateriaalit ja julkaisut.